0963 63 60 66

04/04/2020
Đơn xin nghỉ phép

Đơn xin nghỉ phép: Cách viết, mẫu đơn và quy trình xử lý.

Nghỉ phép là nhu cầu thiết yếu đối với người lao động và có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Đó là lúc bạn cần […]
10/10/2019
Quản trị nhân lực làm gì?

Quản trị nhân lực là gì?

Doanh nghiệp là tổ hợp của các cá nhân và bộ phận khác nhau. Đòi hỏi yêu cầu là làm thế nào để người lao động […]
05/09/2019

Chấm đen nhân sự

Chấm đen nhân sự Trên hành trình phát triển để hoàn thiện bất cứ thứ gì, chúng ta thường rất dễ bị cuốn vào những điểm […]
25/08/2019

Bài học kinh doanh rút ra từ “Tam quốc diễn nghĩa”

Tam Quốc Diễn Nghĩa – tiểu thuyết nổi tiếng của La Quán Trung – không chỉ đơn thuần là cuốn sách ghi lại một trong những […]
30/07/2019
Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức trong kinh doanh

Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức trong kinh doanh

Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong nền kinh tế thị trường luôn đầy biến động ngày nay trở thành một yêu […]