Phần mềm Hồ sơ nhân sự – tính năng chính

Các tính năng chính của phần mềm hồ sơ nhân sự digiiHR

Phần mềm hồ sơ nhân sự digiiHR

Rate this post

Last updated on 08/06/2023

Phần mềm hồ sơ nhân sự  giúp DN quản lý hồ sơ nhân sự theo hệ thống chức danh. Ngoài ra, dữ liệu trong hồ sơ nhân sự là căn cứ để triển khai các cấu phần khác như đánh giá năng lực, đánh giá hiệu quả công việc, quản lý công việc hay đãi ngộ.

Quản lý hồ sơ nhân sự

 • Thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, liên lạc, thân nhân và các thông tin khác.
 • Thông tin công việc gồm quá trình công tác tại công ty và quá trình công tác khác.
 • Thông tin về đào tạo bao như quá trình học tập và đào tạo (nội bộ hoặc học tập bên ngoài…).
 • Chính sách bao gồm các thông tin về chính sách được áp dụng cho nhân sự đó, quyết định lương, phụ cấp cũng như các khoản cộng thêm, thưởng, phạt khác….
 • Thông tin về bảo hiểm và thuế TNCN mà doanh nghiệp quản lý, thu chi hộ nhân sự đó.
 • Quản lý lịch sử làm việc của nhân viên

Quản lý thủ tục nhân sự

 • Ký hợp đồng
 • Sắp xếp công việc, thay đổi vị trí, xếp lương
 • Bổ sung phụ lục hợp đồng
 • Cập nhật các quyết định nhân sự …

Báo cáo

 • Trích xuất dữ liệu của nhân sự theo nhiều tiêu chí khác nhau theo yêu cầu của người dùng.

Sử dụng điện toán đám mây, Phần mềm Nhân sự Nền tảng digiiHRCore của của Công ty Giải pháp Công nghệ OOC giúp các doanh nghiệp quản lý nhân sự online mọi lúc mọi nơi. digiiHRCore có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và khả năng tùy biến cao. digiiHRCore làm phần mềm hiệu quả trong việc quản lý hồ sơ nhân sự.

Đọc thêm: Vì sao nên sử dụng phần mềm quản lý nhân sự?

Contact Us