KPI Dashboard là gì?

KPI Dashboard

KPI Dashboard

Rate this post

Last updated on 19/08/2023

KPI Dashboard là công cụ điều hành trực quan và quan trọng. Dashboard cho phép nhà điều hành nắm bắt nhanh bức tranh thực hiện các chỉ tiêu KPI của doanh nghiệp. Nói cách khác, nhà quản lý nắm được “tình trạng sức khỏe” của doanh nghiệp để từ đó có hành động phù hợp.

Vậy:

  • KPI Dashboard là gì?
  • Báo cáo Dashboard lấy dữ liệu từ đâu?
  • Dashboard cần đáp ứng yêu cầu gì?
  • Dashboard trong phần mềm digiiKPI

KPI dashboard là gì?

“KPI dashboard (Bảng chỉ số kết quả trọng yếu) là công cụ biểu diễn một cách trực quan kết quả thực hiện những chỉ tiêu quan trọng nhất đối với điều hành chiến lược của doanh nghiệp một cách chính xác, cập nhật chỉ trên một trang màn hình.”

Nhờ Dashboard mà người điều hành có thể nắm bắt nhanh chóng hiện trạng thực hiện chiến lược, xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp theo thời gian thực. Từ đó, doanh nghiệp có thể có những điều chỉnh cần thiết, đảm bảo doanh nghiệp vận hành theo đúng định hướng chiến lược. KPI Dashboard cũng góp phần động lực hoàn thành và vượt mục tiêu bằng cách so sánh trực quan giữa chỉ số thực tế và kế hoạch.

KPI dashboard lấy dữ liệu từ đâu?

Về mặt kỹ thuật, KPI dashboard hay bảng chỉ số kết quả thiết yếu là giao diện mà người sử dụng vẫn nhìn thấy trên hệ thống thông tin quản lý. Bảng chỉ số kết quả thiết yếu trong doanh nghiệp có thể tích hợp thông tin từ nhiều nguồn hoặc nhiều ứng dụng khác nhau như ERP, CRM hay DMS, từ đó trả về một báo cáo tập trung theo các chỉ tiêu KPI đã thiết kế. Nếu không có các ứng dụng quản lý chức năng, người dùng có thể phải nhập liệu bằng tay.

Dashboard cần đáp ứng yêu cầu gì?

  • Một KPI dashboard cần làm nổi bật được các chỉ tiêu kết quả thiết yếu mà người quản lý quan tâm nhất.
  • Dashboard cần được thiết kế một các trực quan, sinh động, sử dụng những hình thức đồ thị khác nhau.
  • Báo cáo KPI có thể được liên kết với các nguồn thông tin khác nhau về kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó, dashboard tự động cập nhật các chỉ số kết quả, ví dụ doanh thu, các chỉ tiêu tài chính, chi phí sản xuất, điểm hài lòng của khách hàng. Đối với một số chỉ tiêu, thông tin có thể cập nhật trực tiếp vào giao diện của phần mềm.

Thông thường, KPI dashboard có thể là một thành phần quan trọng trong Phần mềm KPI hoặc, phần mềm độc lập dưới dạng web based, mobile. Đối với doanh nghiệp nhỏ, người theo dõi cũng có thể tự tạo Dashboard cho mình bằng những công cụ bảng tính đơn giản như Excel hoặc kết nối dữ liệu trên Excel với Power BI.

KPI dashboard trong phần mềm digiiKPI?

Phần mềm Quản lý KPI – digiiKPI của OOC không chỉ cung cấp cho nhà điều hành KPI Dashboard sinh động, trực quan, cập nhật mà còn cung cấp nhiều báo cáo KPI khác ở các cấp công ty, bộ phận hay cá nhân. Phần mềm digiiKPI cũng cung cấp hệ thống báo cáo BI – hệ thống báo cáo những chỉ tiêu vận hành thông thường nhất của doanh nghiệp theo các mảng chức năng như Kinh doanh, Marketing, Sản xuất/Vận hành, Kế toán/Tài chính, Nhân sự…

Tham khảo:

Phần mềm KPI – hướng đi tất yếu để triển khai KPI trong doanh nghiệp

Mối liên hệ giữa BI và KPI

Contact Us