0963 63 60 66

Tự xây dựng hệ thống đánh giá kết quả

Tư vấn doanh nghiệp trực tuyến là gì?
03/09/2017
Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc theo KPIs cần chú ý gì?
07/09/2017
Mô tả dịch vụ tư vấn KPI ( xây dựng hệ thống đánh giá kết qủa):

Là một trong những công ty tư vấn đầu tiên cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc (tư vấn KPI), OCD hiện là công ty tư vấn giàu kinh nghiệm hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc (tư vấn KPI) theo phương pháp BSC. OCD đã thực hiện thành công nhiều dự án tư vấn KPI cho nhiều doanh nghiệp ở Việt nam.

Quy trình tư vấn xây dựng KPI (tư vấn KPI):
  1. Thống nhất định hướng chiến lược
  2. Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
  3. Chuẩn hóa chức năng bộ phận
  4. Chuẩn hóa hệ thống chức danh
  5. Xây dựng mô tả công việc
  6. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả theo KPI và Quy chế đánh giá KPI
Kinh nghiệm tư vấn KPI của OCD:

Tham khảo mục Kinh nghiệm Tư vấn KPI.

Với kính nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực “xây dựng hệ thống đánh giá kết qủa” cho các tổng công ty cùng các tập đoàn, OCD cho ra đời một hệ thống phần mềm KPI nhằm hỗ trợ dịch vụ tới các công ty vừa và nhỏ, hỗ trợ các công ty khởi nghiệp.

Ứng dụng công nghệ đám mây, OOC giúp các doanh nghiệp hoàn toàn chủ động tạo KPI cho doanh nghiệp cùng với sự đồng hành cùng các chuyên gia OCD, điều này giúp các doanh nghiệp không phải lo lắng nhiều, chỉ cần tạo tài khoản, đăng nhập, và bắt đầu khởi tạo các thông tin cần thiết. Điều này thực sự dễ dàng.

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

%d bloggers like this: