0963 63 60 66

6 tiêu chí phải có của phần mềm KPI 2020?

Giải pháp tối ưu hóa khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam
23/03/2018
Thế nào là một Phần mềm Khung năng lực tốt?
07/04/2018
Show all
Phần mềm KPI

Phần mềm KPI

Phần mềm KPI là gì?

“Phần mềm KPI (KPI software) là phần mềm giúp doanh nghiệp có thể thiết kế hệ thống chỉ tiêu hiệu suất trọng yếu, cập nhật số liệu cho các chỉ tiêu và trình bày báo cáo thực hiện dưới dạng chỉ tiêu hoặc báo cáo tổng hợp (dashboard).”

KPI software thường cần kết nối với các hệ thống quản lý doanh nghiệp khác như DMS, CRM hay quản lý sản xuất, nhân sự để có thể từ cập nhật số liệu đầu vào cho các chỉ tiêu KPI, hoặc kết xuất đầu ra (kết quả đánh giá KPI) cho mục tiêu tính lương, thưởng trên hệ thống quản lý nhân sự.

Phần mềm KPIs (KPI software) tốt phải đáp ứng 6 tiêu chí sau:

  • giao diện thân thiện để thiết kế chỉ tiêu KPI ở các cấp độ khác nhau
  • Cho phép định nghĩa dữ liệu đầu vào cho các chỉ tiêu KPI
  • Cho phép nhập liệu dưới các hình thức khác nhau – nhập tay, import hoặc lấy trực tiếp từ các phần mềm quản lý kinh doanh, vận hành thông qua tích hợp hệ thống; có phân quyền cho người nhập liệu
  • KPI software cho phép phân quyền phân giao chỉ tiêu và theo dõi, duyệt số liệu của các chỉ tiêu
  • Cung cấp Dashboard đẹp, logic, linh hoạt và cung cấp thông tin hữu ích, gọn gàng trong 1 – 2 trang màn hình
  • khả năng tùy biến cao cho các mô hình và quy mô doanh nghiệp khác nhau

Với thiết kế đẹp, thân thiện, tính năng phong phú, khả năng tùy biến cao, Phần mềm digiiKPI (KPI software) của OOC được thiết kế qua sự hợp tác giữa các chuyên gia tư vấn quản lý hàng đầu với các chuyên gia công nghệ, hứa hẹn sẽ mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp một giải pháp hữu ích. DigiiKPI đã được các khách hàng lớn như Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), Công ty Kho vận Hải An, Citylands tin dùng.

KPI Dashboard

KPI Dashboard – digiiKPI

Đọc thêm về Xây dựng và triển khai KPI

//]]>