0963 63 60 66

6 tiêu chí phải có của phần mềm KPI 2019?

Giải pháp tối ưu hóa khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam
23/03/2018
Thế nào là một Phần mềm Khung năng lực tốt?
07/04/2018
Show all
Phần mềm KPI - Dashboard

Phần mềm KPI - Dashboard

Phần mềm KPI là gì?

Phần mềm KPI là phần mềm giúp doanh nghiệp có thể thiết kế hệ thống chỉ tiêu, cập nhật số liệu cho các chỉ tiêu và trình bày báo cáo thực hiện dưới dạng chỉ tiêu hoặc báo cáo tổng hợp (dashboard). Phần mềm KPI cần kết nối với các phần mềm quản lý doanh nghiệp khác như DMS, CRM hay các phần mềm quản lý sản xuất, nhân sự để có thể từ cập nhật số liệu đầu vào cho các chỉ tiêu KPI, hoặc kết xuất đầu ra (kết quả đánh giá KPI) cho mục tiêu tính lương, thưởng trên phần mềm nhân sự.

Phần mềm KPI tốt, do đó phải đáp ứng 6 tiêu chí sau:

  • Phần mềm KPI có giao diện thân thiện để thiết kế chỉ tiêu KPI ở các cấp độ khác nhau
  • Cho phép định nghĩa dữ liệu đầu vào cho các chỉ tiêu KPI
  • Cho phép nhập liệu dưới các hình thức khác nhau – nhập tay, import hoặc lấy trực tiếp từ các phần mềm quản lý kinh doanh, vận hành thông qua tích hợp hệ thống; có phân quyền cho người nhập liệu
  • Phần mềm quản lý KPI cho phép phân quyền phân giao chỉ tiêu và theo dõi, duyệt số liệu của các chỉ tiêu
  • Cung cấp Dashboard đẹp, logic, linh hoạt và cung cấp thông tin hữu ích, gọn gàng trong 1 – 2 trang màn hình
  • Có khả năng tùy biến cao cho các mô hình và quy mô doanh nghiệp khác nhau
  • Kết hợp với nền tảng BI cho phép doanh nghiệp quản lý các chỉ tiêu vận hành thông thường

Với thiết kế đẹp, thân thiện, tính năng phong phú, khả năng tùy biến cao, Phần mềm quản lý KPI của OOC được thiết kế qua sự hợp tác giữa các chuyên gia tư vấn quản lý hàng đầu với các chuyên gia phần mềm, hứa hẹn sẽ mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp một giải pháp hữu ích.

Tham khảo thêm:

Tìm hiểu thêm về phần mềm quản lý KPI – digiiKPI của OOC qua các bài viết:

Hệ thống chỉ tiêu KPI là gì?

KPI là gì? Các bước xây dựng được KPI hiệu quả.

Đánh giá kết quả công việc theo BSC – KPI

Một số vấn đề khi triển khai hệ thống chỉ tiêu KPI

4 sai lầm phổ biến trong khi hiểu và áp dụng BSC & KPI

Phần mềm quản lý KPI – Hướng đi tất yếu để triển khai thành công hệ thống KPI trong DN

Phần mềm BI – Nền tảng của giải pháp KPI

Tìm hiểu thêm về các cấu phần khác của digiiMS

Phần mềm Cơ cấu tổ chức digiiOST

Phần mềm Thông tin nhân sự digiiHRI

Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT

Phần mềm Quản lý Đãi ngộ digiiC&B

Phần mềm Quản lý Công việc digiiTASK

%d bloggers like this: