Chuyển đổi số Dự án Khách hàng Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT Tin tức Triển khai phần mềm
Hướng dẫn về quản lý năng lực cho SATO Việt nam
Chuyển đổi số Dự án Khách hàng Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT Tin tức Triển khai phần mềm

OOC cung cấp hệ thống phần mềm quản lý năng lực cho SATO Vietnam

Năm 2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD ký hợp đồng tư vấn hệ thống phần mềm đánh giá năng lực theo phương pháp khung năng lực cho SATO Việt...
Chuyển đổi số Dự án Khách hàng Phần mềm Phần mềm Quản lý KPI Tin tức Triển khai phần mềm
Chuyển đổi số Dự án Khách hàng Phần mềm Phần mềm Quản lý KPI Tin tức Triển khai phần mềm

OOC cung cấp phần mềm KPI cho tập đoàn bất động sản CityLand tại TP HCM

Tháng 3/2019, Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC và Công ty CP Đầu tư Địa ốc Thành phố (CityLand) tại TP Hồ Chí Minh đã ký kết...
Chuyển đổi số Dự án Khách hàng Phần mềm Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT Tin tức Triển khai phần mềm
Vinalines - Phần mềm quản lý digiiMS
Chuyển đổi số Dự án Khách hàng Phần mềm Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT Tin tức Triển khai phần mềm

Cung cấp phần mềm quản lý digiiMS cho Vinalines

Tháng 1 năm 2019, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC ký kết hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản lý digiiMS, bao gồm các cấu phần Đánh giá...
Phone
Zalo
Phone
Zalo