Hợp tác

Tin tức về các hoạt động hợp tác với các đối tác của OOC. Tin tức về hoạt động nổi bật của đối tác của OOC.

18/09/2023
Triển khai phần mềm đánh giá năng lực cho Công ty Xổ số Việt Nam

Triển khai phần mềm đánh giá năng lực cho Công ty Xổ số Việt Nam

Tháng 9/2023, OOC cung cấp phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT cho Công ty Xổ số điện toán Việt Nam. Cung cấp phần mềm đánh […]
29/08/2023
Phần mềm đánh giá năng lực cho Công ty Vận tải biển VIMC

Phần mềm Đánh giá năng lực cho Công ty Vận tải biển

Công ty Vận tải biển VIMC tin tưởng và tiếp tục sử dụng Phần mềm Đánh giá năng lực digiiCAT để đánh giá năng lực nhân […]
22/07/2023
Hội thảo Giải pháp văn phòng số

Giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp

Ngày 21/07, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC tham dự Hội thảo “Giải pháp văn phòng số – Chiến lược tái cơ cấu và xây […]
12/06/2023
Workshop - Quy trình tuyển dụng & câu chuyện của các ứng viên GenZ

Workshop – Quy trình tuyển dụng & câu chuyện của các ứng viên GenZ

Ngày 7/6, Viện Đào tạo Quốc tế – ISEF đã tổ chức chương trình ““WORKSHOP ISEF INTERVIEW DAY 2023 – QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG & 1001 […]
02/06/2023
phần mềm KPI cho công ty dịch vụ dầu khí

Triển khai phần mềm KPI cho công ty dịch vụ dầu khí tại Thanh Hóa

Lễ khởi động dự án Triển khai phần mềm KPI cho PTSC Thanh Hóa Tiếp sau khóa đào tạo do Công ty Tư vấn và Quản […]

Contact Us