Dịch vụ

Rate this page

Last updated on 26/04/2021

OOC cung cấp các dịch vụ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, hoặc ít nhất cũng là số hóa các khâu khác nhau của hoạt động vận hành của doanh nghiệp.

Song song với việc xây dựng các phần ềm và giải pháp quản lý doanh nghiệp, OOC cũng cung cấp các dịch vụ đi kèm:

  • Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, nhân sự
  • Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu khách hàng, nhân sự
  • Số hóa tài liệu, văn bản
  • Tư vấn hệ thống quản lý tài liệu, văn bản

Contact Us