Giới thiệu OOC digiiMS – Phần mềm quản lý doanh nghiệp

OOC digiiMS - Quản lý thông minh, doanh nghiệp vươn mình

Phần mềm quản lý doanh nghiệp digiiMS - phần mềm quản lý hợp nhấtchuyên sâu, giúp nâng cao năng lực quản lý của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, bám sát chiến lược và mô hình kinh doanh. Phần mềm quản lý doanh nghiệp digiiMS hiện bao gồm các module Cơ cấu tổ chức (digiiOST), Thông tin nhân sự (digiiHRI), Quản lý năng lực (digiiCAT), Đánh giá kết quả (digiiKPI), Quản lý đãi ngộ (digiiC&B), và Quản lý giao việc (digiiTASK).

  Đặc tính nổi bật
 • Phần mềm thông minh, đa dạng, khả năng tùy biến cao giúp doanh nghiệp tự thiết kế và vận hành hệ thống quản lý
 • Cơ chế nhập liệu đa dạng và thông minh
 • Báo cáo quản lý linh hoạt và hấp dẫn
 • Phần mềm duy nhất có công cụ và CSDL hỗ trợ thiết kế hệ thống quản lý
 • Hỗ trợ thường xuyên bởi đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm
 • Lợi ích vượt trội
 • Quản lý nhân sự theo hướng “phát triển nguồn nhân lực”
 • Tiết kiệm tối đa thời gian nhập liệu và chuyển đổi dữ liệu
 • Tập trung vào nhu cầu của nhà quản lý
 • Phần mềm duy nhất cho phép tự thiết kế hệ thống và công cụ quản lý
 • Tận dụng kinh nghiệm thực tế của đội ngũ tư vấn

Phần mềm quản lý doanh nghiệp digiiMS đã ra đời như thế nào?

Từ quá trình triển khai hàng trăm dự án tư vấn quản lý cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, nhóm tư vấn của Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD nhận thấy những khó khăn của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tự xây dựng các hệ thống quản lý căn bản như cơ cấu tổ chức, đánh giá nhân sự, đánh giá kết quả công việc hay trả lương, cũng như hạn chế trong việc tiếp cận dịch vụ tư vấn vì các lý do:

● Thiếu kinh nghiệm thiết kế hệ thống tương tự trong quá khứ
● Chưa đủ trải nghiệm về các bối cảnh quản lý
● Không có nhân sự phù hợp
● Khó bố trí thời gian làm việc với tư vấn trong 1 dự án dài, đòi hỏi sự cam kết, kiên nhẫn và kiến thức quản lý
● Chi phí tư vấn cao so với ngân sách

Và ngay cả khi đã thuê tư vấn triển khai các hệ thống quản lý, doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu các phần mềm quản lý phù hợp, được thiết kế đúng chuyên môn và đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Vì lý do đó, OCD đã hợp tác với Công ty Giải pháp Công nghệ 3Ps để xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp digiiMS, với mục tiêu giúp doanh nghiệp hiện thực hóa công tác quản lý nhân sự nói riêng và quản lý doanh nghiệp nói chung sau khi hoặc ngay cả khi chưa xây dựng được hệ thống quản lý một cách bài bản

//]]>