Phần mềm OKR – digiiOKR

Tổng quan về phần mềm OKR – digiiOKR 

Giới thiệu sơ lược

 • Phần mềm đơn giản, mô phỏng quy trình quản lý OKR của doanh nghiệp
 • Trang bị một công cụ theo dõi, trao đổi công việc cho các nhóm làm việc
 • Lưu vết các công việc để phục vụ cho thống kê và phân tích dữ liệu hoạt động của quản trị nhân sự
 • Phù hợp với các doanh nghiệp mang yếu tố công nghệ, dùng cho nhóm kinh doanh trực tiếp, quy mô nhân sự nhỏ

Điều gì khiến digiiOKR trở nên khác biệt

digiiOKR là công cụ theo dõi tiến trình và khối lượng hoàn thành công việc của nhóm. Phần mềm  là công cụ hỗ trợ cho theo dõi và cập nhật thông tin nhanh nhất cho người tham gia và quản lý nhóm, đáp ứng tốc độ thực hiện OKR nhanh và có nhiều biến động, luôn đòi hỏi trao đổi liên tục của nhóm.

Phần mềm digiiOKR - công cụ quản trị mục tiêu hiệu quả cho doanh nghiệp

Phần mềm digiiOKR – công cụ quản trị mục tiêu hiệu quả cho doanh nghiệp

Đối tượng sử dụng phần mềm OKR – digiiOKR 

CEO Trưởng bộ phận Nhân viên HR Manager System admin
Xem tiến độ công việc theo  Key Results giao về bộ phận. Thiết lập Objectives, giao  Key Results, xem tiến độ công việc, tag những người cần hỗ trợ, duyệt giao nhiệm vụ cho người trong nhóm được thành viên tag công việc Tự bổ sung  Key Results, báo cáo tiến độ, tag nhân sự cần hỗ trợ Xem báo cáo OKR
 • Thiết lập quyền người dùng
 • Thiết lập các quy ước giao, duyệt, tính điểm
Phần mềm OKR - digiiOKR giúp các mục tiêu được công bố cho cả công ty nhằm đảm bảo tính minh bạch và sự gắn kết của nhân viên

Phần mềm OKR – digiiOKR giúp các mục tiêu được công bố cho cả công ty nhằm đảm bảo tính minh bạch và sự gắn kết của nhân viên

Tính năng phần mềm OKR – digiiOKR

Về mục tiêu (Objectives):

 • Tạo mục tiêu cho công ty
 • Thiết lập thời gian đo đạc (tháng, quý, nửa năm, năm)
 • Tạo ngày dự kiến hoàn thành (due date)

Về nhóm kết quả chính yếu (Key Result)

 • Tạo các kết quả chính yếu trong mỗi một mục tiêu
 • Thiết lập thời gian đo đạc (tháng, quý, nửa năm, năm)
 • Tạo ngày dự kiến hoàn thành (due date)
 • Tag các nhân sự liên quan tới KRs
 • Thiết lập các đơn vị tính,số kế hoạch cho KRs
 • Thiết lập số trọng số cho từng KRs
 • Theo dõi từng tiến độ hoàn thành của KRs

Liên hệ OOC để nhận tư vấn về phần mềm tính lương

Tìm hiểu thêm về các cấu phần khác của digiiMS

 

Thông tin liên hệ 

OOC digiiMS – Redefine Management

🏢 VP: Tầng 15, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

☎️ Hotline: 0963636066

📩 ooc@ooc.vn

💻 Website: https://ooc.vn

//]]>