Chuẩn bị chuyển đổi số

Doanh nghiệp với người tiêu dùng trong chuyển đổi số

Doanh nghiệp với người tiêu dùng trong chuyển đổi số

Rate this post

Last updated on 18/01/2024

Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp sử dụng dữ liệu và công nghệ số để đổi mới một cách tổng thể và toàn diện mô hình kinh doanh. Đồng thời, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới. Chuyển đổi số không chỉ hỗ trợ kinh doanh, mà còn thúc đẩy tăng trưởng và là nguồn gốc của lợi thế cạnh tranh. Với sự phát triển của công nghệ như Blockchain, AI, Cloud,… quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp được xem là xu thế tất yếu trong thời đại 4.0. Mỗi doanh nghiệp cần tự đánh giá khách quan và cân nhắc cẩn trọng khi trả lời câu hỏi: “Cần chuẩn bị những gì và phải làm như thế nào để bắt đầu chuyển đổi số thành công?”. Nhưng tựu chung lại doanh nghiệp cần chuẩn bị gì cho chuyển đổi số:

Mục tiêu chuyển đổi số

Mục tiêu là “kim chỉ nam” và là điểm khởi đầu tự nhiên cho mọi chiến lược mà một công ty theo đuổi. Trong một thời đại đầy biến động hiện nay, một mục tiêu chiến lược cần đáp ứng được các tiêu chí: nhất quán, khả thi và linh hoạt.

Bắt đầu quá trình chuyển đổi số, doanh nghiệp phải xác định cụ thể mục tiêu, chiến lược, slogan của mình là gì. Doanh nghiệp có thể xây dựng lộ trình chuyển đổi tương tự theo một hình mẫu. Tuy nhiên, cần hết sức chú ý, linh hoạt những chi tiết khác biệt, tránh áp dụng một cách máy móc. Như vậy mới có thể hình thành và giữ gìn được “linh hồn” – Văn hóa doanh nghiệp.

Người lãnh đạo

Lãnh đạo một doanh nghiệp không chỉ là người đứng đầu, quản lý những tiêu chuẩn cao và kết quả tốt. Mà còn là đóng vai trò chủ chốt trong mọi chiến lược thay đổi, dẫn dắt, định hướng và huấn luyện cho những người đi sau.

Một sự thay đổi tư duy của người lãnh đạo sẽ kéo theo sự thay đổi toàn bộ doanh nghiệp. Vì vậy, khi bắt đầu chiến lược chuyển đổi số, người lãnh đạo cần biết mình muốn gì và công nghệ có thể chuyển đổi công ty của mình như thế nào. Từ đó, người lãnh đạo sẽ truyền đạt và định hướng cho công việc của các nhân viên cấp dưới gắn liền và đi theo một mục tiêu chung của công ty.

Nhân lực và tổ chức

Con người là nhân tố quyết định đến 90% sự phát triển thịnh vượng và bền vững của doanh nghiệp. Con người không chỉ duy trì hoạt động thường xuyên mà còn là nguồn lực chính cho mọi sự thay đổi của doanh nghiệp. Chiến lược chuyển đổi số đổi mới một cách tổng thể bộ máy quản lý và toàn diện mô hình kinh doanh, và điều này đòi hỏi sự đồng tâm hiệp lực của cả tổ chức.

Doanh nghiệp chuyển đổi số, thì mọi phòng ban, nhân sự tất nhiên cũng cần thay đổi thay đổi tư duy, phong cách làm việc theo định hướng công nghệ kỹ thuật số. Vì thế, doanh nghiệp cần phải hết sức quan tâm tổ chức công tác đào tạo để nâng cao năng lực, khả năng thích ứng của mọi nhân viên với chiến lược chuyển đổi số.

Công nghệ

Công nghệ phải được chú trọng phát triển song song với yếu tố nhân sự. Đây là công cụ quan trọng để phân tích cơ sở dữ liệu, biến đổi và từ đó tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Trên thị trường, đối thủ cạnh tranh cũng đã thay đổi, ngày càng mạnh lên, sở hữu nền tảng số hóa cho phép họ có thể triển khai vận hành hiệu quả nhanh hơn, tiết kiệm hơn, chất lượng hơn. Đồng thời, công nghệ trên thế giới thay đổi từng ngày và mang lại nhiều tiềm năng, lợi ích to lớn. Để luôn đứng vững hoặc tạo ra bước đột phá, doanh nghiệp cần phải luôn chú trọng và không ngừng đổi mới để phù hợp với xu thế phát triển chung.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và không thể đảo ngược của mọi doanh nghiệp trong thời đại ngày nay. Trong quá trình đổi mới, doanh nghiệp luôn cần hết sức cân nhắc, linh hoạt trong từng bước tiến và trang bị đầy đủ tất cả những gì cần thiết mới có thể chuyển đổi số thành công và tạo ra bước nhảy vọt cho doanh nghiệp.

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Tham khảo bài viết

Doanh nghiệp với người tiêu dùng trong chiến lược chuyển đổi số

Chuyển đổi số trong marketing – Thành công của Starbucks

Quản trị dữ liệu là thách thức lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại 4.0

Contact Us