Khóa học Xây dựng và sử dụng khung năng lực trong quản trị nhân sự

Khóa học Xây dựng và sử dụng Khung năng lực trong quản trị nhân sự

Khung năng lực

Rate this post

Last updated on 02/06/2023

Khóa học Xây dựng và sử dụng Khung năng lực trong quản trị nhân sự được thiết kế nhằm giúp học viên có được cái nhìn tổng quát về xây dựng khung năng lực của doanh nghiệp và có được những công cụ thể để triển khai áp dụng.

Mục tiêu khoá học 

Khóa học được thiết kế nhằm giúp học viên có được cái nhìn tổng quát về xây dựng khung năng lực của doanh nghiệp và có được những công cụ thể để triển khai áp dụng. Sau khoá học, học viên sẽ:

 • Có khả năng thiết kế từ điển năng lực và khung năng lực, sử dụng phần mềm digiiCAT
 • Biết cách đánh giá năng lực cá nhân trên phần mềm digiiCAT
 • Biết cách tổ chức và quản lý đợt đánh giá năng lực trên phần mềm digiiCAT
 • Trang bị cho bản thân nền tảng kiến thức và kỹ năng xây dựng khung năng lực vững chắc và ứng dụng tốt cho công việc, nhằm phát triển bản thân trong các công việc quản trị nhân sự, bao gồm
  • Quản lý đào tạo, xây dựng chiến lược và hoạch định nguồn nhân lực cũng như quản lý tài năng và lộ trình công danh
  • Gợi ý được các định hướng nội dung và cách thức đào tạo cho từng năng lực hoặc từng nhóm công việc.
  • Cung cấp cơ sở cho trả lương theo năng lực (3P salary system).

Khóa học Thiết kế và sử dụng Khung năng lực trong quản trị nhân sự

Lợi ích khác biệt mà bạn chỉ gặp ở khóa học này:

 • Xây dựng khung năng lực theo phương pháp của Harvard, được điều chỉnh cho phù hợp với doanh nghiệp Việt nam bằng phương pháp COID của OCD.
 • Giảng viên là các chuyên gia tư vấn dày dạn kinh nghiệm, đã triển khai thành công khung năng lực tại nhiều doanh nghiệp lớn
 • Thực hành trực tiếp trên phần mềm digiiCAT – phần mềm quản lý năng lực của OOC do nhóm chuyên gia cao cấp của OCD thiết kế

Đối tượng

Cán bộ quản lý nhân sự, cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao trong doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

Rà soát, chuẩn hóa chức năng, chức danh

 • Chuẩn hóa chức năng công ty và bộ phận bằng ma trận phân bổ chức năng công ty
 • Chuẩn hóa chức năng các vị trí bằng ma trận phân bổ chức năng bộ phận

Xây dựng cấu trúc từ điển năng lực và danh mục năng lực

 • Quyết định cấu trúc của từ điển năng lực tùy thuộc vào kỳ vọng của nhà quản lý về mức độ bao trùm và tách biệt của các nhóm năng lực.
 • Quyết định danh mục năng lực, bao gồm tên và định nghĩa từng năng lực trong mỗi nhóm năng lực cần được thực hiện dựa trên khái niệm Mô hình Chuỗi giá trị (Value Chain Model – VCM) của Michael Porter.

Xây dựng Từ điển năng lực của doanh nghiệp: Dựa vào tên và định nghĩa năng lực, viết mô tả các cấp độ năng lực:

 • Liệt kê các cấu phần C-O-I-D (conceive-operate-implement-design) của mỗi năng lực bằng một số từ khóa quan trọng.
 • Xây dựng mô tả hành vi trong mỗi cấu phần theo 5 cấp độ (5 mức) với nguyên tắc thống nhất.
 • Thực hành xây dựng từ điển năng lực trên phần mềm digiiCAT

Xác định yêu cầu năng lực cho các vị trí (khung năng lực): Dựa trên các nhiệm vụ và kết quả yêu cầu đối với nhiệm vụ được nêu trong bản Mô tả công việc:

 • Xác định những năng lực cần thiết của vị trí.
 • Xác định cấp độ cần thiết của mỗi năng lực.
 • Thực hành xây dựng từ khung năng lực trên phần mềm digiiCAT

Đánh giá năng lực cá nhân

 • Thực hành đánh giá năng lực cá nhân trên phần mềm digiiCAT
 • Các trưởng bộ phận đánh giá các năng lực được yêu cầu cho các vị trí dưới quyền

Sử dụng báo cáo đánh giá năng lực

 • Sử dụng hồ sơ năng lực cá nhân
 • Sử dụng các báo cáo đánh giá năng lực khác cho xây dựng chiến lược nhân sự hoặc kế hoạch đào tạo hoặc hệ thống lương

Thời lượng

3-4 ngày

Đăng ký Khóa học Xây dựng và Sử dụng Khung năng lực trong Quản trị nhân sự, Tháng 5-2020

Giảng viên

 • Các giảng viên giàu kinh nghiệm đào tạo, tư vấn kết hợp với các giảng viên “thực chiến” đến từ doanh nghiệp.
 • Kinh nghiệm thiết kế, triển khai hệ thống đánh giá năng lực theo phương pháp khung năng lực cho khoảng 100 doanh nghiệp;
 • Thiết kế phần mềm quản lý năng lực theo khung năng lực digiiCAT được trên 40 doanh nghiệp lớn đang sử dụng
 • Profile một số giảng viên ở link dưới đây:
  • Bà Nguyễn Thị Nam Phương, M.Com, Tư vấn trưởng OCD
  • Bà Đinh Phương Lý, MBA, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp OCD, Nguyên Giám đốc Đào tạo, Vingroup
  • Bà Vũ Thị Thanh Hằng, MBA, Giám đốc Công ty Giải pháp Công nghệ OOC

 

Xem thêm các khóa học do Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý hoặc tại https://consulting.ocd.vn

 

Contact Us