Phần mềm lương digiiC&B – tính lương là chuyện nhỏ!

Rate this page

Last updated on 25/05/2023

Tổng quan về phần mềm lương digiiC&B

Phần mềm lương digiiC&B – OOC ra đời trên nền tảng gần 20 năm tư vấn của OCD – doanh nghiệp tư vấn quản lý hàng đầu Việt Nam. Dựa trên trải nghiệm thực tế với hàng trăm dự án, chúng tôi thấu hiểu những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình tính lương.

Hơn cả tính lương, digiiC&B là công cụ tính toán và quản lý đãi ngộ cho nhân sự

Hơn cả tính lương, digiiC&B là công cụ tính toán và quản lý đãi ngộ cho nhân sự

Điều gì khiến phần mềm lương digiiC&B trở nên đặc biệt

Phần mềm lương digiiC&B được xây dựng theo phương pháp trả lương 3P. Đây là một trong những phương pháp trả lương tân tiến nhất, dựa vào năng lực và cống hiến của người lao động. Do đó, cốt lỗi của phần mềm lương digiiC&B là xây dựng tổ chức hướng tới việc tôn trọng những cá nhân có trách nhiệm với doanh nghiệp. Phần mềm lương digiiC&B liên kết chặt chẽ với các cấu phần của OOC digiiMS, đó là:

 • Cơ cấu tổ chức
 • KPI và Đánh giá năng lực
 • Thông tin nhân sự.

Với digiiC&B, các doanh nghiệp sẽ phân bổ quỹ lương gắn kết chặt chẽ với mục tiêu chiến lược và chuỗi giá trị. Các bảng tính tự động sẽ hỗ trợ cho công tác thiết kế và điều chỉnh hệ thống, chi tiết tính toán đến từng nhân viên.

Với 3P và digiiC&B, thu hút và giữ nhân tài không còn là bài toán nan giải và thách thức. Phần mềm lương digiiC&B tạo ra sự công bằng trong từng phòng ban và tổ chức. Từ đó, nhân viên được đãi ngộ tương xứng với những đóng góp của họ. 

Phần mềm lương digiiC&B có thiết kế linh hoạt, giúp doanh nghiệp dễ dàng điều chỉnh các biến số của chính sách lương. Khác với những sản phẩm khác trên thị trường, tính tùy biến đã khiến phần mềm lương digiiC&B trở thành lựa chọn của nhiều doanh nghiệp. Phần mềm lương digiiC&B hỗ trợ tích hợp, tự động cập nhật đầu vào, tính toán và đơn giản hóa quá trình tính toán.

Dưới đây là một số dashboard, hình ảnh về phần mềm: 

Bảng thống kê thu nhập cá nhân

Thực tế sử dụng lương

Tính năng chính của phần mềm lương digiiC&B

 • Hoạch định quỹ lương
 • Thiết kế hệ thống khung, bậc lương
 • Thiết lập chính sách đãi ngộ
 • Lập bảng tính lương
 • Lập/Duyệt bảng lương tháng
 • Báo cáo tổng hợp thu nhập
 • Chi tiết thu nhập người lao động
 • Phiếu lương
 • Kết nối KPI và kết quả đánh giá năng lực
 • Kết nối Portal phần mềm tính lương

Tìm hiểu thêm về các cấu phần khác của digiiMS

Thông tin liên hệ 

OOC digiiMS – Redefine the Management

🏢 VP: Tầng 15, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

☎️ Hotline: 0963636066

📩 [email protected]

💻 Website: https://ooc.vn

Contact Us