fbpx

Phần mềm quản lý mục tiêu và công việc

Phần mềm quản lý mục tiêu và công việc đang dần trở thành công cụ tối quan trọng trong mọi tổ chức và doanh nghiệp. Nếu biết ứng dụng hợp lý, doanh nghiệp sẽ đạt được nhiều lợi ích to lớn.

Tại sao nên ứng dụng phần mềm quản lý mục tiêu và công việc

Mỗi doanh nghiệp đều cần hoạch định những mục tiêu cụ thể cho kinh doanh. Và mỗi mục tiêu thì đều cần những hoạt động, công việc khác nhau để đạt được mục đích cuối cùng. Với sự trợ giúp của phần mềm quản lý mục tiêu và công việc, doanh nghiệp có thể dễ dàng thiết lập, theo dõi và đánh giá. 

Các cấu phần của phần mềm quản lý mục tiêu và công việc

Phần mềm quản lý KPI – digiiKPI

Phần mềm digiiKPI giúp quản lý kết quả thực hiện công việc định kỳ của nhân viên. Ngoài ra, digiiKPI giúp quản lý các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. digiiKPI cũng cung cấp căn cứ để tính lương kết quả của nhân viên. Các tính năng chính:

 • Xây dựng hệ chỉ tiêu KPI
 • Thực thi và theo dõi thực hiện các chỉ tiêu KPI
 • Hệ thống báo cáo KPI
 • Kết nối và tích hợp

Phần mềm quản lý OKR – digiiOKR

Phần mềm digiiOKR là công cụ hỗ trợ cho theo dõi và cập nhật thông tin nhanh nhất cho người tham gia và quản lý nhóm. Phần mềm đáp ứng tốc độ thực hiện OKR nhanh và có nhiều biến động, luôn đòi hỏi trao đổi liên tục của nhóm. Các tính năng chính: 

Về mục tiêu (Objectives):

 • Tạo mục tiêu cho công ty
 • Thiết lập thời gian đo đạc ( tháng, quý, nửa năm, năm)
 • Tạo ngày dự kiến hoàn thành ( due date)

Về nhóm kết quả chính yếu (Key Result)

 • Tạo các kết quả chính yếu trong mỗi một mục tiêu
 • Thiết lập thời gian đo đạc ( tháng, quý, nửa năm, năm)
 • Tạo ngày dự kiến hoàn thành ( due date)
 • Tag các nhân sự liên quan tới KRs
 • Thiết lập các đơn vị tính,số kế hoạch cho KRs
 • Thiết lập số trọng số cho từng KRs
 • Theo dõi từng tiến độ hoàn thành của KRs

Phần mềm quản lý công việc – digiiTASK

Phần mềm digiiTASK hỗ trợ quản lý công việc thông qua việc lập danh sách công việc cần thực hiện, giao việc cho nhân viên. digiiTASK sẽ theo dõi quá trình thực hiện và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên. Các tính năng chính: 

 • Tạo/đăng ký công việc dễ dàng.Phần mềm có thể giao việc cho các thành viên trong nhóm/bộ phận.
 • Quản lý công việc của cá nhân, nhóm, bộ phận, công ty dưới dạng danh sách, lịch ma trận ưu tiên 
 • Giao diện dashboard sinh động
 • Hệ thống báo cáo trực quan. 

Thông tin liên hệ 

OOC digiiMS – Redefine Management

🏢 VP: Tầng 15, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

☎️ Hotline: 0963636066

📩 ooc@ooc.vn

💻 Website: https://ooc.vn

//]]>