0963 63 60 66

Lãnh đạo và thay đổi

10 Tháng Tư, 2019
Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 21 2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 21, 2019

Trong số này, Bản tin Lãnh đạo và thay đổi, số 21 của OCD có những nội dung sau: #1. Sự thay đổi tất yếu của […]
9 Tháng Tư, 2019
Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 21 2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 21 2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 21 2019