Ý nghĩa của hệ thống chỉ tiêu KPIs

Ý nghĩa của hệ thống chỉ tiêu KPI

Ý nghĩa của hệ thống chỉ tiêu KPI

Rate this post

Last updated on 19/08/2023

Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, hay hệ thống chỉ tiêu KPI, là một công cụ đo lường của cá nhân hoặc tổ chức doanh nghiệp về mức độ thực hiện một hoạt động có vai trò quan trọng sự thành công của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại và tương lai. Hoạt động quan trọng đó không nhất thiết phải là một hoạt động cá nhân, nó có thể là hoạt đồng của tổ chức, chiến lược hay chiến thuật.

Lợi ích của hệ thống KPIs

Hệ thống chỉ tiêu KPI giúp bạn xác định và lượng hóa được quá trình thực hiện mục tiêu của tổ chức doanh nghiệp. Hệ thống chỉ tiêu KPI đưa ra cho tất cả các thành viên một bức tranh rõ ràng hơn về những điểm trọng tâm và những gì họ cần phải làm để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Bạn có thể sử dụng hệ thống chỉ tiêu KPI để thúc đẩy nhận viên của mình hướng đến mục tiêu chung của tổ chức, doanh nghiệp. Nó được sử dụng như thang điểm chuẩn, hệ thống chỉ tiêu KPI có thể giúp bạn so sánh được hiệu suất của tổ chức danh nghiệp với các tổ chức doanh nghiệp đối thủ trong cùng một lĩnh vực.

 Công cụ đo lường các yếu tố thành công chủ chốt CSF (Critical Success Factors)

Các yếu tố thành công chủ chốt, hay CSFs, là những nhân tố dần đường đến thành công cho doanh nghiệp bạn. Ví dụ, một dịch vụ chuyển phát nhanh phụ thuộc rất nhiều vào thời gian, sự tin cậy và giá cả. Do đó dịch vụ chuyển phát cần đánh giá bằng ba yếu tố thành công quan trọng này.Để đo lường và định lượng các yếu tố thành công quan trọng này, bạn cần xác định các chỉ số hiệu suất chính để xác định tổ chức doanh nghiệp của bạn hoạt động tốt như thế nào trong các lĩnh vực quan trọng này nói cách khác đó chính là xác định hệ thống chỉ tiêu KPI.

Xác định các chỉ tiêu KPI liên quan

Không có hệ thống chỉ tiêu KPI nào được tạo ra sẵn phù hợp với mọi tổ chức doanh nghiệp, bởi vì hệ thống chỉ tiêu KPI khác nhau tùy vào từng lĩnh vực và từng tổ chức doanh nghiệp. Do đó, để quyết định sử dụng hệ thống chỉ tiêu KPI nào để phân tích hiệu quả là rất quan trọng. Ví dụ, nếu bạn điều hành một doanh nghiệp sản xuất giày và xác định chất lượng cao là một yếu tố thành công chủ chốt, bạn cần phát triển các số liệu có thể đo lường được chất lượng. Bạn có thể thể hiện và đo lường chất lượng cao bằng tỷ lệ thu hồi sau khi giao hàng, tỷ lệ sản phẩm lỗi bị từ chối hoặc số lượng khiếu nại.

Thiết lập hệ thống KPIs phù hợp

Bạn không thể đo lường mọi hoạt động hoặc giao dịch mà doanh nghiệp bạn đang thực hiện. Để thiết lập được hệ thống KPIs phù hợp, bạn cần xác định những yếu tố cụ thể có thể đo lường được, có thể thực hiện, thực tế, kịp thời và thỏa mãn các yêu cầu theo nguyên tắc SMART ( Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound).

 

Để tìm hiểu thêm và được tư vấn về Phần mềm Đánh giá Kết quả KPI digiiTeamW và kinh nghiệm triển khai KPI tại doanh nghiệp, vui lòng bấm vào đây.

Để đăng ký trải nghiệm Phần mềm Đánh giá Kết quả digiiMS của Công ty Giải pháp Công nghệ OOC, bấm vào đây

Contact Us