0963 63 60 66

Quản lý công việc

10/01/2019
digital task mngt

Phần mềm quản lý công việc – Sắp xếp công việc ưu tiên (P3)

Khi nói đến danh sách công việc của cá nhân và các hoạt động không phức tạp, việc đưa ra một nhiệm vụ và hoàn thành […]
08/01/2019
Phần mềm quản lý công việc digiiTASK

Phần mềm Quản lý Công việc – Lợi ích của quản lý khoa học (P1)

Ngay bây giờ, bạn đang phải giải quyết hơn 20 nhiệm vụ và không thực sự biết bắt đầu từ đâu? Bạn có thể đã tìm […]
15/05/2018

Thế nào là một Phần mềm quản lý công việc tốt?

Phần mềm quản lý công việc là phần mềm hỗ trợ quản lý thực hiện công việc thông qua việc lập danh sách công việc cần […]