Chuyển đổi số doanh nghiệp và những con số thuyết phục

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Rate this post

Last updated on 05/06/2023

Với sự phát triển của công nghệ như AI, điện toán đám mây… quá trình chuyển đổi số trong các doanh nghiệp được xem là xu thế không thể đảo ngược.
Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu tạo ra nhiều chuyển biến mới trên mọi mặt của đời sống, xã hội.

Theo nghiên cứu của Microsoft cho thấy, chuyển đổi số góp phần tích cực giúp doanh nghiệp gia tăng năng suất lao động. Điển hình, năm 2017, tác động của chuyển đổi số tới tăng trưởng năng suất lao động ở vào khoảng 15%, và dự kiến đến năm 2020, con số này là 21%.
Như vậy, hiệu quả mà chuyển đổi số mang lại cho kinh tế là rõ rệt, và xu hướng số hóa doanh nghiệp là xu hướng không thể đảo ngược. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát của VCCI, có khoảng 22% doanh nghiệp cho rằng CMCN 4.0 đã và đang tác động đến doanh nghiệp, 32,7% doanh nghiệp cho rằng chưa tác động nhưng sẽ bị tác động. Như vậy, khoảng 1/2 doanh nghiệp Việt Nam nhận thức rằng CMCN đã, đang và sẽ tác động đến doanh nghiệp.
Cũng theo khảo sát, chỉ có 6,6% doanh nghiệp cho rằng đủ nguồn lực để thay đổi hoàn toàn từ hệ thống cũ sang hệ thống công nghệ mới, 34,6% doanh nghiệp sẽ thay đổi từng bước do không đủ nguồn lực, 27,5% đang trong quá trình chuẩn bị vốn và nguồn lực, và có tới 31,1% doanh nghiệp vẫn chưa làm gì để theo kịp CMCN 4.0.

Nguồn: vtv.vn

Đọc thêm:

Phần mềm Nhân sự tuỳ biến – Ưu và Nhược điểm 

Từ điển năng lực là gì? 

Contact Us