Phương pháp PMBOK là gì? Ý nghĩa trong quản lý dự án

Phương pháp PMBOK là gì? Ý nghĩa trong quản lý dự án
5/5 - (1 vote)

Với sự phát triển không ngừng của môi trường kinh doanh, việc áp dụng các phương pháp quản lý dự án hiệu quả trở nên càng quan trọng. Liệu bạn đã từng nghe đến thuật ngữ PMBOK nhưng không biết nó là gì và tại sao nó lại quan trọng trong quản lý dự án? Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về Phương pháp PMBOK và ý nghĩa thực sự mà nó mang lại cho việc quản lý dự án hiệu quả.

Giới thiệu về phương pháp PMBOK

PMBOK là gì?

PMBOK là viết tắt của “Project Management Body of Knowledge”, tức là Bộ kiến thức Quản lý Dự án. Đây là một tài liệu tiêu chuẩn được phát triển và duy trì bởi Viện Quản lý Dự án Hoa Kỳ (Project Management Institute – PMI) vào năm 1987. Từ đó, PMBOK đã trở thành một nguồn tài liệu quan trọng và chuẩn mực quản lý dự án trên toàn cầu. 

PMBOK cung cấp một khung nhằm hướng dẫn và chuẩn hóa các phương pháp, công cụ, kỹ năng và kỹ thuật được sử dụng trong quản lý dự án. Bản PMBOK cung cấp một hệ thống kiến thức chung về quản lý dự án, bao gồm các quy trình, nguyên tắc, và các phương pháp phổ biến. Nó không chỉ cung cấp một cấu trúc cho việc quản lý dự án mà còn là một nguồn tham khảo quan trọng cho các nhà quản lý dự án, các chuyên gia và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý dự án.

Ý nghĩa của phương pháp PMBOK là gì?

Mục tiêu của PMBOK là tạo ra một ngôn ngữ chung và một khung làm việc cho quản lý dự án, giúp tăng cường hiệu suất, hiệu quả và khả năng quản lý rủi ro trong các dự án. Nó được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu trong nhiều ngành công nghiệp và lĩnh vực khác nhau để hỗ trợ việc thực hiện các dự án một cách chuyên nghiệp và 

PMBOK đóng vai trò quan trọng trong việc nắm bắt kiến thức quản lý dự án và cung cấp một khung làm việc chung để thực hiện các dự án. Việc áp dụng PMBOK giúp tăng cường hiệu suất và chất lượng quản lý dự án, giảm rủi ro và đạt được kết quả mong đợi.

Giới thiệu về phương pháp PMBOK

Vậy Quản lý dự án là gì?

Các kiến thức và kỹ năng quản lý dự án trong PMBOK

Kiến thức về quản lý dự án

Để có thể quản lý dự án một cách hiệu quả, người quản lý cần nắm vững kiến thức về quản lý dự án. Điều này bao gồm việc hiểu về quy trình quản lý dự án, từ lập kế hoạch, thực thi, đánh giá và điều chỉnh. Kiến thức về quản lý dự án giúp người quản lý xác định các mục tiêu, phạm vi và nguồn lực cần thiết cho dự án, cũng như phân công và quản lý nhóm làm việc.

Kỹ năng quản lý dự án

Bên cạnh kiến thức, kỹ năng quản lý dự án cũng là yếu tố quan trọng để thành công trong việc quản lý dự án. Kỹ năng quản lý dự án bao gồm khả năng lãnh đạo, quản lý thời gian, quản lý rủi ro, giao tiếp hiệu quả và giải quyết vấn đề. Kỹ năng này giúp người quản lý dự án tạo ra môi trường làm việc hiệu quả, giải quyết xung đột và thúc đẩy sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm dự án.

Qua đó, việc nắm vững các kiến thức và kỹ năng quản lý dự án trong PMBOK sẽ giúp người quản lý dự án đạt được hiệu quả cao và giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện dự án.

Cấu trúc của phương pháp PMBOK

Phương pháp PMBOK (Project Management Body of Knowledge) cung cấp một cấu trúc tổ chức cho việc quản lý dự án. Cấu trúc của PMBOK bao gồm các phần chính sau:

Nhóm quy trình quản lý dự án (Project Management Process Groups)

Bước đầu tiên để thành công trong một dự án là hiểu rõ và áp dụng nhóm quy trình quản lý dự án, một hệ thống cơ bản mà mỗi nhà quản lý dự án nên biết và sử dụng hiệu quả. Nhóm quy trình dự án gồm các bước sau: 

 • Khởi đầu (Initiating): Quy trình và hoạt động cần thiết để khởi đầu dự án, bao gồm xác định mục tiêu, xác định phạm vi, và xác định các bên liên quan.
 • Lập kế hoạch (Planning): Lập kế hoạch và xác định các hoạt động cụ thể để đạt được mục tiêu dự án.
 • Thực hiện (Executing): Quy trình và hoạt động thực hiện các kế hoạch dự án đã được phê duyệt.
 • Kiểm soát (Monitoring and Controlling): Kiểm soát và giám sát tiến độ, chất lượng, chi phí và rủi ro của dự án.
 • Kết thúc (Closing): Quy trình và hoạt động để hoàn thành dự án một cách chính xác và đảm bảo rằng các phụ trách và cam kết đã được giải quyết.

Nhóm quy trình quản lý dự án (Project Management Process Groups)

10 lĩnh vực kiến thức của phương pháp PMBOK là gì?

Mỗi tri thức quản lý dự án tương ứng với một lĩnh vực cụ thể của quản lý dự án và bao gồm các quy trình, công cụ và kỹ thuật liên quan:

 • Quản lý Phạm vi Dự án (Project Scope Management)
 • Quản lý Thời gian Dự án (Project Time Management)
 • QL Chi phí Dự án (Project Cost Management)
 • Quản lý Chất lượng Dự án (Project Quality Management)
 • Quản lý Tài nguyên Dự án (Project Resource Management)
 • QL Truyền thông Dự án (Project Communications Management)
 • Quản lý Rủi ro Dự án (Project Risk Management)
 • Quản lý Tiếp nhận Dự án (Project Procurement Management)
 • QL Bên liên quan Dự án (Project Stakeholder Management)
 • Quản lý Tích hợp Dự án (Project Integration Management)

 => Việc hiểu và áp dụng các tri thức này giúp quản lý dự án hiệu quả hơn, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu suất của dự án. PMBOK cung cấp một cấu trúc toàn diện để quản lý dự án và đảm bảo sự thành công của dự án.

Đọc thêm: Dự án là gì? Phân loại và phương thức xây dựng dự án

Lợi ích của việc sử dụng phương pháp PMBOK trong quản lý dự án

Việc sử dụng phương pháp PMBOK (Project Management Body of Knowledge) trong quản lý dự án mang lại nhiều lợi ích quan trọng, bao gồm:

Chuẩn mực quản lý dự án

PMBOK cung cấp một chuẩn mực chung và một khung làm việc cho quản lý dự án. Điều này giúp tạo ra sự nhất quán trong cách tiếp cận và thực hiện các dự án, không chỉ giữa các dự án trong một tổ chức mà còn giữa các tổ chức khác nhau trên toàn cầu.

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) là một tài liệu chuẩn quốc tế phổ biến được sử dụng trong quản lý dự án. Sử dụng PMBOK giúp tăng khả năng thực hiện dự án thành công bằng cách cung cấp một cấu trúc và phương pháp hợp lý để tiến hành quản lý dự án. PMBOK cung cấp một tập hợp kiến thức quản lý dự án toàn diện, giúp giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng đạt được mục tiêu dự án.

Tăng cường hiệu suất 

Quản lý rủi ro là một yếu tố quan trọng trong quản lý dự án. PMBOK cung cấp các phương pháp, công cụ và kỹ năng để phân tích, đánh giá và quản lý rủi ro trong dự án. Bằng cách sử dụng PMBOK, nhà quản lý dự án có thể xác định và đối phó với các rủi ro tiềm năng, từ đó giảm thiểu tác động tiêu cực của chúng và tăng khả năng thành công của dự án. 

Tăng khả năng quản lý rủi ro 

PMBOK cung cấp các công cụ và kỹ thuật để quản lý rủi ro trong dự án một cách hiệu quả. Việc nhận biết, đánh giá và điều chỉnh rủi ro là một phần quan trọng của quản lý dự án, và PMBOK cung cấp các hướng dẫn cụ thể để thực hiện điều này.

Tổ chức có thể tăng cường hiệu suất trong việc thực hiện dự án. Các quy trình và nguyên tắc được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế và các phương pháp tiên tiến nhất trong lĩnh vực quản lý dự án.

Nâng cao chất lượng

PMBOK hỗ trợ việc nâng cao chất lượng của các dự án bằng cách cung cấp các phương pháp và công cụ để đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ được sản xuất đáp ứng được các yêu cầu và mong đợi của khách hàng.

Quản lý tài nguyên hiệu quả

PMBOK cung cấp hướng dẫn về cách quản lý tài nguyên dự án một cách hiệu quả, bao gồm việc xác định, lập kế hoạch và sử dụng tài nguyên một cách có hiệu suất cao nhất.

Tăng sự hiệu quả trong việc phân công và điều phối công việc

PMBOK cung cấp các phương pháp và công cụ để phân công và điều phối công việc trong dự án. Điều này giúp tăng sự hiệu quả của quá trình làm việc, giảm thiểu sự mâu thuẫn và xung đột giữa các thành viên trong dự án. PMBOK cũng giúp đảm bảo rằng mọi người trong dự án đều hiểu rõ nhiệm vụ của mình và có kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

=> Với những lợi ích trên, việc sử dụng PMBOK trong quản lý dự án là một cách hiệu quả để đảm bảo sự thành công của dự án. PMBOK cung cấp một cơ sở kiến thức quản lý dự án toàn diện và giúp nhà quản lý dự án tăng khả năng thực hiện dự án thành công, quản lý rủi ro và phân công công việc một cách hiệu quả.

Lợi ích của việc sử dụng phương pháp PMBOK trong quản lý dự án

TÌM HIỂU THÊM về phương pháp quản lý dự án hiệu quả cho doanh nghiệp 

Đào tạo và chứng chỉ PMBOK

Các khóa học và đào tạo về PMBOK

Đào tạo và chứng chỉ PMBOK cung cấp cho các chuyên gia quản lý dự án kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh vực quản lý dự án. PMBOK là một bộ khung quản lý dự án hàng đầu được công nhận toàn cầu.

Có nhiều khóa học và đào tạo về PMBOK được cung cấp bởi các tổ chức đào tạo uy tín. Những khóa học này cung cấp kiến thức về quản lý dự án, phạm vi kiến thức quản lý, quản trị dự án và cơ sở kiến thức quản lý dự án. Học viên sẽ được học về các quy trình, công cụ và kỹ năng quản lý dự án để áp dụng trong thực tế.

Các chứng chỉ liên quan đến PMBOK

Sau khi hoàn thành khóa học và đào tạo về PMBOK, học viên có thể tham gia các kỳ thi và đạt được các chứng chỉ liên quan đến PMBOK. Các chứng chỉ này bao gồm PMP (Project Management Professional) và CAPM (Certified Associate in Project Management).

 • Chứng chỉ PMP là một trong những chứng chỉ quản lý dự án hàng đầu trên thế giới và được công nhận rộng rãi. Nó chứng minh cho nhà tuyển dụng và cộng đồng nghề nghiệp rằng bạn có kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý dự án hiệu quả.
 • Chứng chỉ CAPM là một chứng chỉ dành cho các chuyên gia quản lý dự án mới và chứng minh rằng bạn có kiến thức cơ bản về quản lý dự án. Nó là một bước đầu tiên tốt để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý dự án.

Tổng quan về đào tạo và chứng chỉ PMBOK cung cấp một cơ hội để nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý dự án của bạn, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động và đảm bảo sự thành công trong lĩnh vực quản lý dự án.

Ưu và nhược điểm của phương pháp PMBOK

Phương pháp PMBOK (Project Management Body of Knowledge) là một khung làm việc chuẩn mực trong quản lý dự án, đem lại nhiều ưu và nhược điểm như sau:

Ưu điểm của PMBOK

 • Chuẩn mực toàn cầu: PMBOK cung cấp một chuẩn mực quản lý dự án được công nhận và chấp nhận toàn cầu, giúp đảm bảo tính nhất quán và chất lượng trong quản lý dự án trên các dự án khác nhau và ở nhiều quốc gia.
 • Cung cấp khung làm việc: PMBOK cung cấp một khung làm việc cụ thể cho việc quản lý dự án, từ quy trình, công cụ, đến kỹ thuật, giúp các nhà quản lý dự án dễ dàng áp dụng vào các dự án cụ thể.
 • Quản lý rủi ro hiệu quả: Phương pháp PMBOK cung cấp các công cụ và kỹ thuật quản lý rủi ro, giúp nhận biết, đánh giá và xử lý các rủi ro một cách hiệu quả, từ đó giảm thiểu nguy cơ cho dự án.
 • Nâng cao chất lượng dự án: PMBOK chú trọng vào việc đảm bảo chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của dự án thông qua việc xác định các yêu cầu chất lượng, lập kế hoạch kiểm soát chất lượng và thực hiện các biện pháp cải thiện.
 • Quản lý tài nguyên hiệu quả: Phương pháp PMBOK cung cấp hướng dẫn về việc quản lý tài nguyên dự án một cách hiệu quả, bao gồm xác định, phân bổ và sử dụng tài nguyên một cách có hiệu suất cao nhất.

Nhược điểm của PMBOK

 • Phức tạp và cồng kềnh: PMBOK có thể phức tạp và cồng kềnh, đặc biệt đối với các dự án nhỏ và đơn giản, làm cho việc áp dụng có thể trở nên khó khăn và gây ra sự cản trở cho quá trình thực hiện dự án.
 • Tính linh hoạt hạn chế: Phương pháp PMBOK có thể hạn chế tính linh hoạt trong việc thích ứng với các tình huống và môi trường dự án đặc biệt, đặc biệt là trong các dự án đòi hỏi sự sáng tạo và linh hoạt cao.
 • Tốn thời gian và nguồn lực: Áp dụng phương pháp PMBOK đòi hỏi sự đầu tư lớn về thời gian và nguồn lực cho việc đào tạo nhân sự và triển khai các quy trình quản lý dự án.
 • Chú trọng vào tài liệu: Có thể có hiện tượng quá chú trọng vào việc tạo ra tài liệu quản lý dự án theo PMBOK mà quên đi việc thực hiện các hoạt động thực tiễn trong dự án.
 • Không phù hợp cho mọi loại dự án: Phương pháp PMBOK không phù hợp cho mọi loại dự án, đặc biệt là các dự án có tính chất nghiên cứu và phát triển, nơi yêu cầu sự linh hoạt và sáng tạo cao hơn.

=> PMBOK mang lại nhiều ưu điểm trong việc quản lý dự án nhưng cũng tồn tại nhược điểm và cần phải được áp dụng một cách linh hoạt và thông minh để đảm bảo hiệu quả trong thực tiễn.

Kết luận

Nếu bạn đang là một nhà quản lý dự án hoặc đang muốn tìm hiểu về quản lý dự án, hãy xem xét việc áp dụng phương pháp PMBOK vào công việc của mình. Điều này sẽ giúp bạn trở thành một người quản lý dự án chuyên nghiệp và đạt được thành công trong công việc của mình.

ĐỌC THÊM:

Mô hình quản lý dự án phổ biến cho doanh nghiệp

10 phần mềm quản lý dự án tốt nhất

Contact Us