Lưu Linh Linh

08/12/2023
B2B và B2C

So sánh sự khác nhau giữa mô hình B2B và B2C

B2B (Business-to-Business) và B2C (Business-to-Consumer) là hai mô hình kinh doanh khác nhau, chúng có các điểm khác biệt quan trọng về đối tượng khách hàng, […]
26/10/2023

Mô hình MASLOW là gì? Ứng dụng trong thực tế như thế nào?

Giới thiệu tổng quát Hệ thống nhu cầu Maslow là một lý thuyết tâm lý học quan trọng trong lĩnh vực tâm lý học và quản […]
24/09/2023
Những phương pháp quản lý dự án

Những phương pháp quản lý dự án hiệu quả nhất

Tổng quan về quản lý dự án Quản lý dự án là một phạm trù quản lý đặc biệt dành cho việc lập kế hoạch, tổ […]

Contact Us