Phần mềm

06/04/2021

Quản lý giáo dân – Số hóa công tác quản lý của giáo xứ

Tại sao cần phần mềm quản lý giáo dân? Xã hội đang trong quá trình chuyển đối số mạnh mẽ với những công nghệ ngày càng […]
22/01/2021

Chỉ tiêu KPI phù hợp với doanh nghiệp và các bước xây dựng.

Chỉ tiêu KPI là gì và cách xác định chúng như thế nào? Việc áp dụng thước đo phù hợp cho đúng người, đúng thời điểm […]
08/10/2020
Vì sao nên sử dụng phần mềm quản lý nhân sự?

Vì sao nên sử dụng phần mềm HRIS?

Ngày nay, áp dụng phần mềm HRIS trong điều hành doanh nghiệp giúp điều hành doanh nghiệp có những bước tiến dễ dàng và hiệu quả hơn. […]
12/08/2020
Phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) – Xu thế tất yếu của thị trường phần mềm doanh nghiệp

SaaS – Phần mềm dạng dịch vụ – Xu thế tất yếu của Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp

Theo dự đoán của các chuyên gia, cùng với làn sóng công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ, SaaS - phần mềm dành cho doanh nghiệp chắc chắn sẽ trở thành xu thế và cũng là lựa chọn của các doanh nghiệp Việt Nam.
24/06/2020
Phần mềm CRM là gì?

Top 5 phần mềm CRM – Tại sao nên sử dụng digiiCRM?

Phần mềm CRM (CRM Software) là một hệ thống quản lý quan trọng trong doanh nghiệp. Phần mềm CRM giúp DN quản lý thông tin, giao […]

Contact Us