OKRs

02/09/2019
OKRs là gì?

OKRs là gì? OKRs dành cho ai?

Gần đây, OKRs nổi lên như một phương pháp quản lý theo mục tiêu đã được chứng thực thành công ở những tập đoàn công nghệ […]
09/07/2019
Hội thảo khoa học OOC

OOC tham gia hội thảo khoa học “Thiết lập và ứng dụng KPIs, OKRs hiệu quả trong tổ chức

Tham gia hội thảo khoa học “Thiết lập và ứng dụng KPIs, OKRs hiệu quả trong tổ chức”, bà Nguyễn Thị Nam Phương Tư vấn trưởng […]

Contact Us

//]]>