Phần mềm Nhân sự Nền tảng digiiHRCore

Phần mềm Thông tin Nhân sự: Quản lý thông tin cá nhân của nhân sự như họ tên, năm sinh, ngày vào công ty, quá trình công tác, năng lực, thành tích.

16/06/2022
Phần mềm quản lý nhân sự digiiHRcore

Phần mềm Quản lý Nhân sự digiiHRcore 

Công việc của phòng nhân sự ngày cảng trở nên phức tạp, đặc biệt khi số lượng nhân sự trong công ty tăng lên. Quản lý […]
17/09/2021
Chức năng của Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự là gì? 11 chức năng của quản trị nhân sự hiện đại

Doanh nghiệp do con người tạo ra, được duy trì và phát triển bởi trí lực, công sức, định hướng của nhân sự… phối hợp với […]
06/09/2021
digiiHRCorre

Phần mềm Quản lý Thông tin Nhân sự digiiHRCore

Tổng quan về Phần mềm Quản lý Thông tin Nhân sự digiiHRcore Thông tin nhân sự hay hồ sơ nhân sự là những dữ liệu vô […]
28/08/2021
Human Resources Management Software

Human Resource Management Software – digiiHRcore

An overview of  digiiHRcore – HR Management Software  Personnel records are extremely crucial data in human resource management; moreover, HR management software is becoming an essential […]
20/07/2021

Khai thác thông tin nhân sự – Chìa khóa duy trì và phát triển nhân tài

Con người – hay còn gọi là nguồn nhân lực, chính là tài nguyên của doanh nghiệp đồng thời là nhân tố chính sản sinh ra […]

Contact Us