0963 63 60 66

8 January, 2019
Phần mềm quản lý công việc digiiTASK

Phần mềm Quản lý Công việc – Lợi ích của quản lý khoa học (P1)

Post Views: 2,028 Ngay bây giờ, bạn đang phải giải quyết hơn 20 nhiệm vụ và không thực sự biết bắt đầu từ đâu? Bạn có […]
4 January, 2019
OOC tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng nhân viên triển khai hệ thống

Post Views: 364 Công ty Giải pháp Công nghệ OOC tuyển dụng nhân viên triển khai hệ thống. Nhiệm vụ – Khảo sát hiện trạng hệ […]
3 January, 2019
Phần mềm quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS

Phần mềm quản trị doanh nghiệp: 9 nguyên nhân triển khai thất bại

Post Views: 1,979 Là một giám đốc điều hành, một người quản lý, một trưởng nhóm hoặc cung cấp hỗ trợ CNTT trong một công ty, […]
2 January, 2019
Phần mềm Khung Năng lực OOC - digiiCAT

Khung năng lực và Ứng dụng trong hoạt động Quản trị nhân sự

Post Views: 1,051 Tại sao với cùng một công việc, trong cùng điều kiện như nhau, có người làm việc hiệu quả còn người khác thì […]
28 December, 2018
đánh giá năng lực nhân viên

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực trên phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT

Phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT - Video hướng dẫn thiết kết từ điển năng lực trên phần mềm digiiCAT của OOC digiiMS.